Skeppshults Plåt

Skeppshults Plåt grundades 2004 av Dennis Eriksson i en verkstad i garaget och har sedan dess vuxit och flyttat sin verksamhet vidare och verkar nu i Smålandsstenar. Med en kunnig och erfaren personal utför vi arbeten inom byggnadsplåtslageri, takläggning, ventilation och svets.